Reference

Název stavby
ÚzP ve Frýdku-Místku - stavební úpravy budovy č.p. 3208
ÚzP ve Frýdku-Místku - oprava vnitřního prostoru objektu
Zřízení bezbariérového vstupu do KD vč. úpravy ploch a schodiště v obci Svinčany
Rekonstrukce bývalé prodejny Diema na prostory spisovny
Stavební úpravy, přístavba a nástavba PS 15, ul. Anenská, č.p. 2178, Frýdek-Místek
Agroturistické centrum v obci Horní Bečva
 Seniorcentrum Opava-Rolnická-rekonstrukce 
Přístřešek pro osobní automobily v areálu SŠ technická a zemědělská, Nový Jičín, p.o.
Oprava ploché střechy a statické zajištění obvodového pláště PS 45, ul. Mánesova
Stavební úpravy garáží č.p. 3328 a předávací stanice č.p. 3327, na ul. Liskovecká, Frýdek-Místek
Oprava vstupních prostor v ZŠ Dobrá
Oprava ploché střechy a revitalizace obvodového pláště PS 18, ul. Pionýrů 2279, Frýdek-Místek
Změna v užívání stavby garáží v centrum obce Trojanovice
Oprava elektroinstalace I.NP HZ Lískovec č.p. 370
Kašna na náměstí Svobody v Místku
Revitalizace obvodového pláště a stavební úpravy PS 09, ul. Kolaříková 2185, Místek
Rozšíření kapacity MŠ Dobratice
Celková rekonstrukce kuchyně v zařízení DD Čeladná
Volnočasová zóna v areálu SVČ na ul. Ostrčilova, oplocení pozemku a zpevněná plocha
Novostavba hasičské zbrojnice v obci Žilina
Novostavba autobusové zastávky Morávka - Vlaské v obci Morávka
Novostavba skladovacího objektu Trutnov pro Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Úprava vstupů do bytového domu č.p. 3106 na ul. Dr. M. Tyrše ve Frýdku-Místku
Bazén Všestary - rekonstrukce sociálního zařízení Všestary 57
Odstavná plocha na ul. Poštovní, Frýdlant nad Ostravicí
Rekonstrukce sociálních zařízení - Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek
Rekonstrukce vstupu a komplexní zabezpečení objektu budovy OA a SOŠL Opava
Rekonstrukce autobusové zastávky Morávka - Slavíč
Zateplení rodinnhé domu na ul. Ondřejnická 838 ve Frýdlantě nad Ostravicí
Přístavba, nástavba a stavební úpravy sociálního zařízení firmy H.A.S.
Zateplení a oprava fasády RD na ul. Čajkovského 219 ve Frýdku-Místku
Zateplení a výměna zdroje tepla za nízkoemisní zdroj tepla v objektu TJ Sokol Metylovice
Zateplení a oprava fasády na RD v Dobré č.p. 432
Revitalizace obecního hřbitova v obci Smilovice
Osazení dveří a úprava vstupu do fitness centra B-fit ve Frýdku-Místku
Rekonstrukce střechy PS 02, ul. Gagarinova, č.p. 1383, Frýdek-Místek
Oprava ploché střechy objektu č.5 a části objektu č.15 v areálu KŘP Msk Frýdek-Místek:kasárna na ul. Frýdlantské
Rekonstrukce výrobních prostor společnosti ADO international s.r.o.
Třebešice-budova sportovně technického zázemí
Rekonstrukce a oprava sociálního zařízení klidovách prostor řidičů v 1.NP správní budovy společnosti H.A.S. spol s.r.o.
Rekonstrukce a oprava chodníků a zpevněných ploch u autodílny a sociálního zařízení společnosti H.A.S. spol s.r.o.
ČOV-MŠ Dobratice
Rekonstrukce vstupního prostoru a šaten - ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem
Rekonstrukce střechy SVČ Klíč, Pionýrů 764, 738 01 Frýdek-Místek
Výměna výplní otvorů, zateplení střechy a obvodového pláště školní budovy na ulici 28.října 1884, 738 01 Frýdek-Místek
Úprava zpevněných ploch v prostoru kostela sv. Ignáce - Chodníky
ŠVZ Frýdek-Místek : úprava polygonu
Oprava zpevněných ploch pro výcvik v areálu ŠVZ Frýdek-Místek
ŠVZ Frýdek-Místek : rekonstrukce cvičné věže
Oprava hlavního vstupu do budovy a kancelářských prostor v 1.NP správní budovy firmy H.A.S. spol s.r.o.
Úprava školního atria - ZŠ Dobrá
Pavilon O - Stavební úpravy mikrobiologické laboratoře Slezské nemocnice v Opavě
Stavební úpravy, rekonstrukce střechy a půdní vestavba Gymnázia Trutnov
Oprava stropu garáže v areálu ŠVZ Frýdek-Místek
Pokládka zátěžového koberce a výmalba kancelářských prostor v 1.NP správní budovy společnosti H.A.S. spol. s.r.o.
Oprava omítek garáží v areálu ŠVZ Frýdek-Místek
Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice
Stavební úpravy v 1.PP a 1.NP pavilonu C,D a E pro rozšíření stávající lékárny nemocnice ve Frýdku-Místku
MŠ Mateřidouška, J.Božana 3141, Frýdek-Místek-rekonstrukce ŠJ
Centrum pečovatelské služby F-M, ul. Zámecká 1266-sanace suterénu budovy
Rekonstrukce kuchyně se zázemím a modernizace technologie kuchyně MŠ č.1 Vendryně
Pavilon L - stavební úpravy pro propojení pavilonu a spojovacího koridoru ve Slezské nemocnici v Opavě
SMVAK Frýdek-Místek - rekonstrukce provozní a správní budovy
Oplocení sektoru pro fanoušky v areálu stadionu Stovky ve Frýdku-Místku
Pokládka dlažby v šatných TJ Sokol Kunčice p.O.
Oprava podlah oddělení ARO-pavilon "C" a "D" 1.NP nemocnice ve Frýdku-Místku
Oprava skladu olejů v autodílně společnosti H.A.S. spol s.r.o.
Oprava hydroizolace, ul. Ostravská 882 ve Frýdku-Místku
Výměna 2ks garážových vrat v objektu č.p. 370 Lískovec (Hasičská zbrojnice)